GÜN
AY
YIL
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum 18 yaşımın üzerindeyim...
TAMAM

ÜRETİM

Üretim
Rakının Üretim Tekniği:
 
Rakı, yalnızca üzüm distilatı ya da tarımsal kökenli etil alkol ile karıştırılmış sumanın, 5000 litre ya da daha küçük hacimli geleneksel imbiklerde, yüksek eteri yağ içeren anason tohumu ile ikinci kez damıtılması ile üretiliyor.
 
Rakı üretiminde kullanılan sumanın yapımında, hem yaş hem de kuru üzümler kullanılıyor. Türk rakısının tadını ve lezzetini başka ülkelerde üretilen benzerlerinden ayıran en önemli fark ise kullanılan anason tohumundan kaynaklanıyor. Yeni Rakı başta olmak üzere geçmiş dönemde Tekel'in, şimdi de Mey'in üretmekte olduğu rakılarda, sadece Batı Anadolu'da üretilen ve yüksek eteri yağ  içeren anason tohumları kullanılıyor.

Rakı, doğduğu Anadolu topraklarındaki yüzlerce yıllık geçmişinin yarattığı güçle bugün de sofralarımızın ve eğlencelerimizin başlıca içkisi olmaya devam ediyor.

Şeker bakımından zengin kuru üzümler seçildikten sonra kırma işlemine tabi tutulur, otomatik kıyıcı cihazlarında ezilip parçalanarak, üzümdeki şekerin kısa zamanda suya geçmesi sağlanır. Mayşe denilen ve şekerli su ile üzüm posasından oluşan bu karışımdan, mikroorganizmaları arıtmak için, sterilizasyon işlemi uygulanır.
 
Bu karışım fermantasyon kaplarına alınarak maya ile fermente ettirilir ve alkole dönüşme işlemi başlar. Fermantasyon işleminden sonra etil alkol elde edilmesi için damıtma işlemine geçilir. Çıkış noktasında sumanın alkol derecesi 93 - 94 arasındadır.

İmbiklerde içme suyu ile  en fazla 45° `ye kadar düşürülen sumaya  veya tarımsal kökenli etil alkol ile karıştırılmış sumaya anason tohumu ilave edilir ve buhar sevki ile damıtma işlemi başlar. Damıtma sonrası elde edilen rakıya işlenecek alkol 45°-50° ‘ye söndürürlür ve rakının üretilecek markasına göre beher litresine 4- 5 gr. şeker ilave edilir, rakı bundan sonra 60 - 70 gün meşe fıçılarda  dinlendirilip şişelenerek piyasaya sevk edilir.
Copyright © 2015 by Tasel. Tüm hakları saklıdır.